TELEFON
504 025 830

Zmiany podatkowe w 2018 roku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit od 2018 roku
W 2018 roku ryczałt ewidencjonowany będą mogli opłacać podatnicy, kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w bieżącym roku (tj. 2017) uzyskają przychody z działalności prowadzonej samodzielnie nie większe niż 1 078 425 zł bądź w formie spółki i suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy także tej kwoty.

W przypadku kwartalnego opłacania ryczałtu prawo będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczą 107842,50 zł.


Płaca minimalna w 2018 roku
Płaca minimalna od 1 stycznia 2018 roku ma wzrosnąć o 100 zł, a więc wynosić będzie 2100 zł , czyli 1530 zł netto ( do ręki). Wzrośnie także stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). [patrz kolejny artykuł ]


Stawka godzinowa od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie) w 2018 roku.
Stawka godzinowa od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie) wynosić ma 13,70 zł brutto.

Analogicznie wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrosną inne świadczenia, tj. dodatek za pracę w porze nocnej, płaca za czas przestoju, podstawa do wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego a także odprawa przy zwolnieniu grupowym, stanowiąca maksymalnie piętnastokrotność wynagrodzenia minimalnego.

Powrót do listy artykułów