TELEFON
504 025 830

Pierwsze kroki jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

1) Już na samym początku należy mieć nazwę firmy oraz formę opodatkowania ( potrzebne przy wypełnianiu formularzu CEIDG ).

2) Wypełnić i złożyć w urzędzie miasta lub gminy formularz CEIDG.

3) Założenie konta bankowego ( w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma obowiązku zakładania konta bankowego, jednakże ze względów formalnych jest dobrym pomysłem, ponieważ pieniądze prywatne nie mieszają się z firmowymi ).

4) W ciągu 7-miu dni od wpisu do CEIDG dokonać odpowiedniego zgłoszenia do ZUS na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA ( formularz ZUS ZUA - w przypadku, gdy osoba jest ubezpieczona społecznie i zdrowotnie lub ZUS ZZA - w przypadku, jeśli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ).

5) Deklaracja VAT- R składana do odpowiedniego Urzędu Skarbowego ( tylko w przypadku zarejestrowania w zakresie podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca może zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy zostaje z niego zwolniony na mocy ustawy ).

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 200 000 tyś zł.

Art. 113 ustawy o VAT: "Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku".

Powrót do listy artykułów