TELEFON
504 025 830

Zmiany od 2018 roku

Kasy fiskalne online
W 2018 roku proponowane rozwiązania dotyczą, iż dotychczas zainstalowane kasy będą wiązały się z koniecznością ich wymiany, dlatego, że "nowe" modele kas fiskalnych będą podłączone online oraz automatycznie będą przesyłać dane do centralnej bazy danych ( Centralnego Rejestru Paragonów) prowadzonej przez ministra finansów. Mają one również być wyposażone w terminale płatnicze. Paragony będą przechowywane w pamięci chronionej oraz fiskalnej - archiwizacja paragonów będzie jedynie cyfrowa.

Obowiązek instalacji nowych kas fiskalnych będzie dotyczył na początek kilku branż: paliwowych, gastronomicznych oraz rozważana jest branża usług remontowo-budowlanych. W pozostałych branżach pozostawia się podatnikom swobodę, co do decyzji instalacji nowego modelu kas fiskalnych. Projekt ma na celu wprowadzenie zmian od 1 stycznia 2018 roku.


Akcyza na samochody osobowe - od 1 stycznia 2018 likwidacja
Stawki akcyzy na samochody osobowe są wysokie, zwłaszcza dla samochodów o dużej pojemności. Likwidacja akcyzy wiąże się z obniżeniem ceny nowych samochodów osobowych a w efekcie dostępności dla szerszej rzeszy odbiorców. W dłużej perspektywie czasu wiąże się z wyeliminowaniem z rynku samochodów wysłużonych i nie ekologicznych.

Polska jest jedynym krajem, w którym należy uiścić podatek akcyzowy od importu samochodów osobowych. W żadnym innym kraju członkowskim nie funkcjonuje podatek akcyzowy od samochodów osobowych. Jednakże występują inne opłaty, które często należy płacić comiesięcznie, np. podatki ekologiczne. Likwidacja akcyzy jest głównym założeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która planowana jest od 1 stycznia 2018 roku.


Split payment - coś dla dla vat-owców
Projekt ma mają na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Oznacza to, że każdy podatnik VAT będzie musiał posiadać obowiązkowy rachunek VAT prowadzony nieodpłatnie przez bank, w którym ma konto rozliczeniowe - na który będzie odprowadzana wartość zapłaconego podatku.

Split payment - jak to działa?
Nabywca płacąc na dany towar lub usługę będzie musiał dzielić całość ceny na kwotę netto i VAT. Kwota netto będzie wpłacana na rachunek bankowy sprzedawcy lub usługodawcy a kwota VAT będzie przelewana na oddzielny rachunek VAT. Sprzedawca swobodnie będzie mógł dysponować kwotą netto, natomiast środki na rachunku VAT będą mogły być wyłącznie wykorzystane do płatności VAT dla innych kontrahentów bądź do płatności zobowiązań z urzędem skarbowym. Zmiany planowane są od 1 stycznia 2018 roku.

Powrót do listy artykułów