TELEFON
504 025 830

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Zakładając działalność gospodarczą w Polsce mamy do wyboru 4 formy opodatkowania:
1) Zasady ogólne - 18% i 32%
2) Podatek liniowy wg stawki 19%
3) Ryczałt ewidencjonowany
4) Karta podatkowa1) Zasady ogólne - jest to także forma obowiązująca niejako z automatu, ponieważ, w przypadku, gdy nie zgłosimy, że chcemy stosować inne zasady to właśnie nasza firma będzie podlegać pod te reguły. Obowiązują dwie stawki w zależności od uzyskanego rocznego dochodu:

- stawka 18% - obowiązuje, gdy dochód roczny nie przekracza 85 528 zł,

- stawka 32% – gdy dochód roczny przedsiębiorcy przekroczył 85 528 zł z tym, że 32 procent dotyczy wyłącznie dochodu powyżej tej kwoty.

Zalety:
- możliwość skorzystania z ulg podatkowych,
- możliwość rozliczenia się z małżonkiem,
- możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Porada: Dla osób, których dochód znacznie przekroczy próg dochodowy ( czyli 85 528 zł w 2017 roku ) korzystniejszym wyborem będzie 19% podatek liniowy.


2) Podatek liniowy
Zalety:
- stawka podatku stała w całym roku, tj. 19%.

Wady:
- brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych, np. na internet, dzieci, ulgi rehabilitacyjnej,
- brak możliwości rozliczania się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem,
- brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.
Porada: Jeśli nawet nieznacznie przekroczymy próg dochodowy , nie zawsze nam się opłaca rozliczanie podatkiem liniowym.


3) Ryczałt ewidencjonowany - wysokość stawek jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. Podatek obliczany jest od uzyskanego przychodu, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Forma ta wymaga prowadzenia ewidencji przychodów. Niestety, ryczałt nie jest dostępny dla wszystkich działalności. Jest także ograniczony limitem przychodów - powyżej 150 000 euro należy zmienić formę opodatkowania.


4) Karta podatkowa - przeznaczona dla osób, wykonujących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej handlowej, usługowej i wytwórczo-usługowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z takiej formy opodatkowania korzystają często rzemieślnicy, np. zegarmistrz czy krawiec. Obowiązują różne kwoty podatku w zależności od grupy zawodowych. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy na wniosek podatnika. Podatek trzeba płacić bez względu jak nam się wiedzie w interesach w danym okresie.


Formę opodatkowania raz wybraną będzie można zmienić dopiero z początkiem kolejnego roku podatkowego.


Z vat czy bez?
Przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia z podatku VAT, którego dochód ze sprzedaży nie przekroczył 200 000 zł ( od 2017 roku zwiększony limit ). W przypadku przekroczenia - musi się on zgłosić jako podatnik VAT.

Podatnik, który rozpoczyna wykonywanie swoich czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady jest zwolniony od tego podatku ( nie dotyczy specyficznych rodzajów działalności, które są wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju ). Oczywiście ze zwolnienia od podatku VAT można zrezygnować. Należy pisemnie powiadomić US o tej rezygnacji, przed dniem wykonania pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powrót do listy artykułów